Publikacje studentów

włącz . Opublikowano w Tematyka prac badawczych studentów Koła STN i opiekunowie

 

Przestawiamy wykaz publikacji oraz doniesień zjazdowych, których autorami lub współautorami są członkowie naszego Koła.

Wykaz obejmuje prace od 2007. Kopie prac można uzyskać kontaktując się z opiekunem Koła.

 

Publikacje w czasopismach zagranicznych

 • Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Leon Kośmider, Bartosz Koszowski, Wioleta Zielińska-Danch, Andrzej Sobczak. Exposure to carbon monoxide from second-hand tobacco smoke in Polish pubs.  Cent.Eur.J.Public Health 2009;17:220-221.
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Tomasz Kuma, Michał Gawron, Jakub Knysak, Leon Kośmider. Nicotine levels in electronic cigarettes. Nicotine Tob.Res. 2012; przyjęto do druku (IF=2.801) 
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Bartosz Koszowski, Jan Czogała, Tomasz Kuma, Michał Gawron, Leon Kośmider, Jakub Knysak, Andrzej Sobczak. Variations in nicotine yields between single cigarettes. Cent.Eur.J.Public Health 2012;20:58-61.

 

Publikacje w czasopismach polskich

 • L. Kośmider, A. Sobczak, I. Szołtysek-Bołdys, A. Prokopowicz, Agnieszka Skórka, O. Abdulafeez, B. Koszowski, Assessment of nicotine concentration in electronic nicotine delivery system (ENDS) liquids and precision of dosing to aerosol, Przegląd Lekarski 2015/72/10/500–504.
 • Mateusz Cholewiński, Roman Adamczyk, Barbara Pelczar, Wojciech Baran, Ewa Adamek, Badania mechanizmów fotokatalitycznej degradacji wybranych sulfonamidów, 2016-09-01; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Monografia naukowa, ISBN:978-83-65598-19-6.
 • Jolanta Sochacka, Ewelina Pluta, Laura Krumpholz, Małgorzata Jeleń, Beata Morak-Młodawska, Krystian Pluta, Badanie oddziaływania wybranych azafenotiazyn z albuminą surowicy krwi ludzkiej z zastosowaniem dokowania molekularnego, 2016-09-01; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Monografia naukowa, ISBN:978-83-65598-19-6.
 • Roman Adamczyk, Mateusz Cholewiński, Joanna Wilk, Wojciech Baran, Ewa Adamek, Ocena ekotoksyczności produktów degradacji metodą Fentona antybiotyków weterynaryjnych, 2016-09-01; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Monografia naukowa, ISBN:978-83-65598-19-6.
 • I. Szołtysek-Bołdys, A. Sobczak, W. Zielińska-Danch, A. Bartoń, B. Koszowski, L. Kośmider. Influence of inhaled nicotine source on arterial stiffness. Przegląd Lekarski 2014/71/11/1–4 
 • A. Bartoń, J. Knysak, P. Bębenek, L. Kośmider. Tobacco smoking – popularity and main trends on research, Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2014, 17(4) 7–18.
 • Jan Czogała, Mateusz Cholewiński, Agnieszka Kutek, Wioleta Zielińska-Danch. Ocena zmian wybranych parametrów hemodynamicznych po użyciu elektronicznych inhalatorów nikotyny wśród regularnych palaczy papierosów. Przegl. Lek. 2012; T.69, nr 10, 841-845 
 • Wioleta Zielińska-Danch, Jan Czogała, Roman Adamczyk, Marta Danch. Palenie fajki wodnej a substancje psychoaktywne. Przegl. Lek. 2012; T.69, nr 10, s.921-923
 • Jolanta Sochacka, Bartosz Pawełczak, Andrzej Sobczak. Application of molecular docking to study 6-Mercaptopurine-binding to human serum albumin. Ann. Acad. Med. Siles. 2011; Vol.65, No.3, 41-48.
 • Jolanta Sochacka, Bartosz Pawełczyk. Characterization of 6-Mercaptopurine binding site on human α1-acid glycoprotein (orosomucoid) using molecular docking. Acta Pol.Pharm.-Drug Res. 2012; Vol.69, No.1, p.161-166.
 • Patryk Ochota, Adam Prokopowicz, Leon Kośmider, Małgorzata Choina, Adam Stebel, Andrzej Sobczak. Heavy metals in moss samples exposed to the atmospheric dust after eruption of Eyjafjallajökull volcano. Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine 2012; 15(1): 21-26.
 • Jan Czogała, Joanna Betlej, Maciej Łukasz Goniewicz, Wioleta Zielińska-Danch, Leon Kośmider, Andrzej Sobczak. Zróżnicowanie topografii wypalania papierosów jako potencjalny czynnik determinujący narażenie biernych i czynnych palaczy na tlenek węgla. Przegl. Lek. 2011; 68(10): 807-811. 
 • Mach Paulina, Zielińska-Danch W, Goniewicz MŁ, Koszowski B, Czogała J, Sobczak A. Fajka wodna jako alternatywny sposób palenia tytoniu przez młodzież na terenie województwa śląskiego. Przegl Lek. 2010;67:1021-4.
 • Mach Paulina, Zielińska-Danch W, Goniewicz MŁ, Koszowski B, Czogała J, Sobczak A. Palenie fajki wodnej przez młodzież nowym i nierozeznanym zjawiskiem. Probl Hig Epidemiol. 2010;91:357-63.
 • Mateusz Cholewiński, Roman Adamczyk, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Wioleta Zielińska-Danch, Andrzej Sobczak, Ewa Słodczyk, Bartosz Koszowski. Narażenie na pył respirabilny w pubach południowej Polski z wydzielonymi miejscami dla palących papierosy i niepalących. Przegl.Lek. 2009;66:628-631.
 • Bartosz Koszowski, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Andrzej Sobczak, Ewelina Kolasińska, Leon Kośmider, Tomasz Kuma. Zastosowanie oznaczeń nikotyny we włosach jako narzędzia do oceny narażenia na dym tytoniowy. Przegl.Lek. 2008; T.65, nr 10, s.696-699.

 

Prezentacje na zjazdach zagranicznych

 • Anna Strączyńska, Jolanta Sochacka, Competition between chemotherapeutics and bilirubin for conjugation to human serum albumin: prediction by means of molecular docking. 17th Frühjahrssymposium“ German Chemical Society's Young Chemists Section, Westfälische Wilhelms-University w Münster (Niemcy)  JCF, 25–28. March, 2015. ustna prezentacja posteru (streszczenia P1-050, PT1-2).
 • Aleksandra Bartoń, Wioleta Zielińska-Danch, Waterpipe as a source of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). “17th Frühjahrssymposium“ German Chemical Society's Young Chemists Section, Westfälische Wilhelms-University w (Niemcy)  JCF, 25–28. March, 2015. (streszczenia P2-102).
 • Aleksandra Bartoń, Wioleta Zielińska-Danch, Waterpipe passive smokers' exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. 7th International Student Medical Congress  in Košice, Slovakia on 24th –26th of June 2015. I MIEJSCE ZA USTNĄ PREZENTACJĘ PRACY W SESJI “ZDROWIE PUBLICZNE (Session Public Health)
 • Monika Łach, Jan Czogała, Aleksandra Bartoń, Waterpipe as a source of exposure to carbon monoxide. 7th International Student Medical Congress  in Košice, Slovakia on 24th –26th of June 2015. III MIEJSCE ZA USTNĄ PREZENTACJĘ PRACY W SESJI “ZDROWIE PUBLICZNE (Session Public Health)”
 • Anna Strączyńska. Relationship between structural properties of sulfonamides and their affinity to human serum albumin: Molecular docking study. 6th International Student Medical Congress in Košice. 25 – 27 czerwca 2014, Košice (Slovakia). (prezentacja ustna).
 • Aleksandra Bartoń. Waterpipe passive smokers’ exposure to nicotine. 6th International Student Medical Congress in Košice. 25–27 czerwca 2014, Košice (Slovakia). (prezentacja ustna).
 • Aleksandra Bartoń, Karol Kubicki. The impact of water pipe smoking on transitory changes in arterial stiffness. 5th International Student Medical Congress Kosice. 26 – 28 czerwca 2013, Koszyce (Czechy)
 • Patryk Bębenek, Aleksandra Bartoń, Leon Kośmider, Jakub Knysak. History of tobacco smoking and toxicological research about tobacco smoke. 5th International Student Medical Congress Kosice. 26 – 28 czerwca 2013, Koszyce (Czechy).
 • Jakub Knysak, Michal Gawron, Maciej Lukasz Goniewicz, Jolanta Kurek, Leon Kośmider, Andrzej Sobczak Determination of formaldehyde in aerosol from electronic cigarettes using derivatization and solid phase extractrion followed by liquid chromatography 14th JCF-Fruhjahrssymposium: Young Scientists Conference on Chemistry Rostock, Germany, 18-21.03.2012
 • Leon Kośmider, Adrian Orłowski, Błażej Tarka, Jakub Lisowski, Przemysław Gilczewski, Jakub Knysak, Maciej Goniewicz, Wioleta Zielińska-Danch, Jan Czogała, Michał Gawron, Andrzej Sobczak. Palaczbot® - the automatic smoking simulator. 14th JCF-Fruhjahrssymposium: Young Scientists Conference on Chemistry Rostock, Germany, 18-21.03.2012.
 • Beata Antosiewicz, Zofia Olszowy, Leon Kośmider. Common sage – new source of narcotic substances14th JCF-Fruhjahrssymposium: Young Scientists Conference on Chemistry Rostock, Germany, 18-21.03.2012
 • Ewa Kisiel, Jolanta Sochacka, Dominika Borosz.  Molecular docking method for the prediction of human serum albumin interactions with 6-Thioguanine 14th JCF-Fruhjahrssymposium: Young Scientists Conference on Chemistry Rostock, Germany, 18-21.03.2012
 • Leon Kosmider, Maciej L. Goniewicz, Jakub Knysak, Ewa Slodczyk, Piotr Brukiewicz, Patryk Ochota, Andrzej Sobczak. The impact of the 2010 polish indoor smoke-free law on sales of smoking cessation therapies Society for Research on Nicotine and Tobacco – Europe. 30.08 – 2.09. 2012, Helsinki, Finlandia.
 • Maciej L. Goniewicz, Leon Kosmider. Exposure to secondhand smoke in bars and restaurants pre and post implementation of smoking ban in Poland Society for Research on Nicotine and Tobacco – Europe 30.08 – 2.09. 2012, Helsinki, Finlandia.
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Tomasz Kuma, Magdalena Sorek, Bartosz Koszowski, Jan Czogała, Wioleta Zielińska-Danch, Andrzej Sobczak. Effect of single use of electronic cigarette (e-cigarette) on smoking topography among regular smokers. 16th SRNT [Society for Research on Nicotine and Tobacco] Annual Meeting, Baltimore [United States] 24-27.02.2010 120: [POS4-65]
 • Mateusz Cholewiński, Roman Adamczyk, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Wioleta Zielińska-Danch, Andrzej Sobczak.  Exposure to particulate matter in smoking and non-smoking sections of pubs in southern Poland. Eur.J.Public Health2009; Vol.19, Suppl.1, p.209, 2nd European Public Health Conference: "Human ecology and public health". Lodz [Poland], 25-28.11.2009.
 • Bartosz Koszowski, Tomasz Kuma, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Andrzej Sobczak. Do cigarette brand name, brand and type have an effect on 3-vinylpyridine levels in tobacco smoke? 10. Fruhjahrssymposium - Jung Chemiker Forum, Rostock [Germany] 27-29.03.2008, abstr. str. 72[P-017].
 • Leon Kośmider, Ewelina Kolasińska, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Bartosz Koszowski. Exposure to carbon monoxide in indoor microenvironments, where smoking is non-prohibited. 10. Fruhjahrssymposium - Jung Chemiker Forum, Rostock [Germany] 27-29.03.2008, abstr. str. 142[P-087].
 • Leon Kośmider, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Andrzej Sobczak. Exposure to carbon monoxide in pubsand restaurants in Poland.  Toxicol.Lett. 2008; Vol.180S [Supplement], p.S201[E080].
 • Piotr Druszkowski, Jakub Knysak, Izabela Rak, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Bartosz Koszowski. Electrochemical determination of hydrogen sulfide in tobacco smoke. 10. Fruhjahrssymposium - Jung Chemiker Forum, Rostock [Germany] 27-29.03.2008, abstr. str. 246[P-191].
 • Jan Czogała, Piotr Druszkowski, Maciej Ł. Goniewicz, Bartosz Koszowski, Andrzej Sobczak. The effect of cigarette brands and smoking topography on hydrogen sulfide levels in tobacco smoke. 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Gdańsk 22-26.06.2008, abstr. str. 228[P-32B].

 

Prezentacje na zjazdach krajowych

 • Jolanta Sochacka, Klaudia Sutor, Ewelina Pluta, Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis w badaniu oddziaływania albuminy surowicy krwi z barwnikami stosowanymi jako znaczniki miejsc wiążących w strukturze białka. IX Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej” Katowice, 15 maja 2015.
 • Kosmider, Leon; Bebenek, Patryk; Gawron, Michal; Sobczak, Andrzej, Assessment of the topography of the use of electronic cigarettes, The Second Global Forum on Nicotine in Warsaw, on Friday 5th and Saturday 6th June 2015. http://gfn.net.co/posters-2015
 • Michał Gawron, Patryk Bębenek, Daria Madej, Leon Kośmider, Ocena objętości zaciągania oraz czasu przerwy pomiędzy zaciągnięciami u użytkowników elektronicznych papierosów. IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, 25–26 czerwiec, Gdańsk 2015; streszczenie 104; streszczenie 21.
 • Szołtysek-Bołdys, A. Sobczak, W. Zielińska-Danch, A. Bartoń,B. Koszowski, L. Kośmider, Zmiana sztywności tętnic w zależności od źródła inhalowanej nikotyny, XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Tytoń a Zdrowie: "15 lat doświadczeń w badaniach nad uzależnieniami od tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków" Poznań 10 – 12 grudnia 2014 r.
 • Patryk Bębenek, Michał Gawron, Leon Kośmider, Zgodność zawartości głównego alkaloidu tytoniu podawanego przez producentów w losowo wybranych płynach, służących do uzupełniania elektronicznych systemów dozujących nikotynę, dostępnych w Polsce, IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, 25–26 czerwiec, Gdańsk 2015; streszczenie 104
 • W. Zielińska-Danch, J. Czogała, Aleksandra Bartoń, A. Sobczak. Narażenie biernych palaczy fajki wodnej na nikotynę. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  TYTOŃ A ZDROWIE „Moda na życie bez używek”. Poznań, 1 – 15 listopada 2013.
 • Bębenek Patryk, Knysak Jakub, Gawron Michał Mateusz, Madej Daria, Kośmider Leon. Electronic cigarettes - analysis of health warnings on packets. First Global Forum of Nicotine. Warszawa, 27-28 czerwca, 2014.
 • Bartoń, Aleksandra; Cholewiński, Mateusz; Adamczyk, Roman; Czogała, Jan; Zielińska-Danch, Wioleta. Water pipe passive smokers’ exposure to nicotine. First Global Forum of Nicotine. Warszawa, 27-28 czerwca, 2014.
 • Cholewiński, Mateusz; Adamczyk, Roman; Bartoń, Aleksandra; Czogała, Jan; Zielińska-Danch, Wioleta. The impact of water pipe smoking on transitory changes in arterial stiffness. First Global Forum of Nicotine. Warszawa, 27-28 czerwca, 2014.
 • Cholewiński, Mateusz; Adamczyk, Roman; Bartoń, Aleksandra; Czogała, Jan; Zielińska-Danch Wioleta. Changes in hemodynamics and carboxyhemoglobin blood levels after use of electronic nicotine delivery systems among regular cigarette smokers. First Global Forum on Nicotine, Warszawa, 27-28 czerwca, 2014
 • Patryk Bębenek, Jakub Knysak, Michał Gawron, Daria Madej. Ocena zawartości nitrozoamin w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO” Gdańsk 26-27 czerwca 2014.
 • Aleksandra Bartoń. Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od tytoniu. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej „Biologia molekularna i genetyka w medycynie laboratoryjnej” Sosnowiec, 14 - 15 października 2013 roku.
 • Anna Strączyńska. Wpływ strukturalnych różnic pomiędzy genetycznymi wariantami α1-kwaśnej glikoproteiny surowicy krwi na sposób wiązania leków. Badania z zastosowaniem dokowania molekularnego. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej „Biologia molekularna i genetyka w medycynie laboratoryjnej” Sosnowiec, 14 - 15 października 2013 roku.
 • Aleksandra Bartoń, Karol Kubicki. Wpływ palenia fajki wodnej na krótkotrwałe zmiany sztywności tętnic. VIII Międzynarodowa i LII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. 16–17 maja 2013,  Katowice.
 • Leon Kośmider, Jakub Knysak, Patryk Bębenek, Aleksandra Bartoń, Michał Gawron. Czynniki wpływające na uwalnianie nikotyny z liquidów o tej samej zawartości tego alkaloidu badania wstępne. II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "Człowiek, nauka, środowisko” 27 - 28.06.2013, Gdańsk.
 • Jakub Knysak, Aleksandra Bartoń, Leon Kośmider, Patryk Bębenek, Michał Gawron. Palenie tytoniu od Krzysztofa Kolumba po elektroniczny papieros. II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "Człowiek, nauka, środowisko” 27 - 28.06.2013, Gdańsk.
 • Michał Gawron, Jakub Knysak, Leon Kośmider, Aleksandra Bartoń. Ocena zmian stężenia metabolitu nikotyny (kotyniny) w moczu palaczy po tygodniu stosowania elektronicznego papierosa. II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "Człowiek, nauka, środowisko” 27 - 28.06.2013, Gdańsk.
 • Aleksandra Bartoń, Leon Kośmider, Jakub Knysak,  Michał Gawron, , „Wpływ palenia fajki wodnej na krótkotrwałe zmiany w sztywności tętnic” II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "Człowiek, nauka, środowisko” 27 - 28.06.2013, Gdańsk.
 • Ewelina Pluta, Anna Strączyńska, Jolanta Sochacka. Zastosowanie metody in silico w przewidywaniu interakcji leków na etapie wiązania z albuminą surowicy krwi ludzkiej. XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 18–21 września 2013, Białystok.
 • Anna Strączyńska, Ewelina Pluta, Jolanta Sochacka. Badanie wiązania leków z genetycznymi wariantami α1-kwaśnej glikoproteiny surowicy krwi ludzkiej metodą dokowania molekularnego. XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 18–21 września 2013, Białystok.
 • Ewelina Pluta, Ewa Kisiel, Jolanta Sochacka. Docking of thiopurine derivatives to human serum albumin and binding site analysis with molegro virtual docker. 5th Conversatory on Medicinal Chemistry.13-15.09.2012,  Lublin.
 • Karol Kubicki, Sebastian Lemiech. Assessment of the influence of nicotine on changes in the topography of smoking and symptoms of craving after using the e-cigarette. VII Międzynarodowa i LI Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. 17-18 maja 2012, Katowice.Aleksandra Bartoń, Katarzyna Czaderska. Determination of nicotine and cotinine content before and after exposure to a water pipe smoke. VII Międzynarodowa i LI Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. 17-18 maja 2012, Katowice.
 • Karol Kubicki, Sebastian Lemiech, Aleksandra Bartoń. Ocena wpływu dawki nikotyny na zmianę topografii palenia oraz objawy głodu nikotynowego po zastosowaniu elektronicznego papierosa. I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych. 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Aleksandra Bartoń, Karol Kubicki, Sebastian Lemiech. Oznaczenie nikotyny i kotoniny przed i po narażeniu na dym z fajki wodnej. I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych. 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Cholewiński Mateusz, Adamczyk Roman, Kutek Agnieszka, Kośmider Leon, Knysak Jakub. Ocena zmian parametrów hemodynamicznych oraz poziomu karboksyhemoglobiny we krwi po użyciu elektronicznych inhalatorów nikotyny wśród regularnych palaczy papierosów. I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych. 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Roman Adamczyk, Agnieszka Kutek, Mateusz Cholewiński, Leon Kośmider, Jakub Knysak. Wpływ topografii wypalania papierosów na wielkość narażenia biernych palaczy na pył zawieszony i tlenek węgla. I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Agnieszka Kutek, Roman Adamczyk, Mateusz Cholewiński, Jakub Knysak, Leon Kośmider. Ocena porównawcza topografii palenia papierosów i elektrycznych inhalatorów nikotyny przez regularnych palaczy papierosów. I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych. 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Jakub Knysak, Leon Kośmider, Mateusz Cholewiński, Roman Adamczyk, Agnieszka Kutek. Ocena szkodliwości lotnych związków organicznych występujących w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Jakub Knysak, Leon Kośmider, Mateusz Cholewiński, Roman Adamczyk, Agnieszka Kutek. Ocena szkodliwości związków karbonylowych występujących w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Leon Kośmider, Marta Dziewięcka, Jakub Knysak, Mateusz Cholewiński, Roman Adamczyk, Agnieszka Kutek. Wpływ zakazu palenia w Polsce na sprzedaż w aptekach farmaceutyków wspomagających rzucanie palenia tytoniu. I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych 21-22 lipca 2012, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Michał Gawron, Jakub Knysak, Maciej Łukasz Goniewicz. Analiza zawartości nikotyny w płynach i wkładach stosowanych w elektronicznych papierosach (e-papierosach) dostępnych na polskim rynku XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie” 08-09 grudnia 2011, Kielce. 
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Leon Kośmider. Narażenie na dym tytoniowy w barach i restauracjach przed i po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie” 08-09 grudnia 2011, Kielce.
 • Jakub Knysak, Michał Gawron, Maciej Łukasz Goniewicz. Elektroniczny papieros jako potencjalne źródło substancji szkodliwych dla zdrowia. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie” 08-09 grudnia 2011, Kielce.
 • Patryk Ochota, Adam Prokopowicz, Leon Kośmider, Adam Stebel, Andrzej Sobczak. Zawartości metali ciężkich w mchach narażonych na działanie pyłu wulkanicznego opadającego na ziemię XVI Konferencja Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej 05-06 grudnia 2011, Łódź.
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Tomasz Kuma, Magdalena Sorek, Bartosz Koszowski, Wioleta Zielińska-Danch, Jan Czogała, Andrzej Sobczak. Ocena trendów sprzedaży e-papierosów (papierosów elektronicznych) w Polsce. 12 Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Franciszka Venuleta: "Tytoń albo zdrowie. Jak zminimalizować skutki?". Kraków, 12-14.11.2009. streszcz. str. 39 [C5]
 • Mateusz Cholewiński, Roman Adamczyk, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Wioleta Zielińska-Danch, Andrzej Sobczak, Bartosz Koszowski. Poziom zanieczyszczenia powietrza dymem tytoniowym w pubach aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej w świetle normatywów sugerowanych w projekcie zmiany ustawy antynikotynowej. 12 Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Franciszka Venuleta: "Tytoń albo zdrowie. Jak zminimalizować skutki?". Kraków, 12-14.11.2009. streszcz. str. 28:[A5]
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Tomasz Kuma, Magdalena Sorek, Jan Czogała, Bartosz Koszowski, Wioleta Zielińska-Danch, Ewa Słodczyk, Andrzej Sobczak. Elektroniczny papieros - bezpieczny substytut czy nowe zagrożenie? Przegl.Lek.2009; T.66, nr 10, s.901 (streszczenie)
 • Ewelina Kolasińska, Maciej Łukasz Goniewicz, Wioleta Zielińska-Danch, Jan Czogała, Leon Kośmider, Ewa Słodczyk, Andrzej Sobczak. Fajka wodna jako alternatywny sposób palenia tytoniu. Przegl.Lek.2009; T.66, nr 10, s.901 (streszczenie)
 • Tomasz Kuma, Jakub Knysak, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Andrzej Sobczak. Wpływ warunków generowania dymu na dawkę nikotyny pobieraną przez palacza. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,Opole 7-11.09.2008, streszcz. str. 111 [S03-PS-48FM].
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Wojciech Baran, Jan Czogała, Karolina Gołąbek, Ewelina Kolasińska, Andrzej Sobczak. Oznaczanie związków karbonylowych w dymie papierosowym metodą SPE-HPLC. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,Opole 7-11.09.2008, streszcz. str. 107[S03-PS-35FM].
 • Leon Kośmider, Ruth Karolina Dudek, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Andrzej Sobczak.  Włosy jako wskaźniki narażenia na toksyczne związki chemiczne.  51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,Opole 7-11.09.2008, streszcz. str. 109 [S03-PS-41FM].
 • Piotr Druszkowski, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Andrzej Sobczak, Michał Gawron. Stężenie siarkowodoru w głównym i bocznym strumieniu dymu papierosowego w zależności od warunków wypalania papierosów. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,Opole 7-11.09.2008, streszcz. str. 103 [S03-PS-19FM].
 • Leon Kośmider, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Wioleta Zielińska-Danch, Bartosz Koszowski. Tlenek węgla jako marker narażenia biernych palaczy na środowiskowy dym tytoniowy w miejscach publicznych, w których dozwolone jest palenie papierosów. 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE 2007: Chemistry, Environment and Human Activity in Civilization Development, Toruń 09-12.09.2007. Abstract Book.  str. 246[S7.6-PS2-22].

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker