Palaczbot

włącz . Opublikowano w O Zakładzie

„Palaczbot” – unikatowy automatyczny symulator palenia papierosów

 

Palaczbot_1

W laboratoryjnych badaniach nad toksycznością dymu tytoniu wykorzystuje się tzw. symulatory palenia papierosów (ang. smoking machines). Większość komercyjnie dostępnych urządzeń tego typu umożliwia generowanie próbek dymu papierosowego w ściśle określonych warunkach standardowych. Wiadomo jednak, że na zawartość substancji toksycznych w dymie wpływa sposób, w jaki papieros jest wypalany, a więc głębokość i szybkość zaciągania, czas trwania zaciągnięcia oraz przerw między zaciągnięciami. Wymienione parametry są bardzo silnie zróżnicowane wśród palaczy, a zatem mogą wpływać na ryzyko zdrowotne związane z inhalowaniem określonych dawek toksycznych związków.
"Palaczbot" został zaprojektowany i wykonany we współpracy Koła STN przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej SUM oraz Studenckiego Koła Naukowego Robotyków przy Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Palacznot_2

Palaczbot_13

„Palaczbot” składa się m.in. z:

  • obrotowego magazynu, w którym umieszczane są badane papierosy
  • układu generowania podciśnienia, pobierającego główny strumień dymu
  • komina, zbierającego próbki bocznego strumienia dymu
  • układu filtrów i płuczek, absorbujących toksyczne substancje.

Pracę całego urządzenia nadzoruje sterownik PLC. Programowanie parametrów palenia odbywa się przy użyciu komputera.

 

Skonstruowany automatyczny symulator palenia „Palaczbot” posiada następujące unikatowe cechy:

  • pozwala na jednoczesny pobór próbek głównego i bocznego strumienia dymu papierosowego z tego samego papierosa
  • umożliwia wypalanie papierosów z zachowaniem dokładnie odtworzonych warunków zaciągania się przez dowolnego palacza
  • jest przystosowany do symulacji użytkowania tzw. elektronicznych papierosów.

„Palaczbot” może znaleźć zastosowanie w badaniach wpływu sposobu wypalania papierosów na organizm człowieka oraz bezpieczeństwa elektronicznych papierosów.

 

PALACZBOT W MEDIACH !!!

 

 

​ 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker