Witamy na naszej stronie ...

Fotolia 49462634 XSProwadzimy badania naukowe dotyczące toksyczności alternatywnych produktów tytoniowych, takich jak fajka wodna i elektroniczne papierosy. Zajmujemy się oceną ryzyka zdrowotnego, zwłaszcza ryzyka wystąpienia miażdżycy, związanego z czynnym i biernym narażeniem na dym tytoniowy oraz nadużywaniem alkoholu.

Prowadzimy badania naukowe dotyczące fotodegradacji leków w wodach komunalnych.

Prowadzimy zajęcia laboratoryjne i teoretyczne z przemiotów Chemia Ogólna i Nieorganiczna dla kierunków farmacja, medycyna laboratoryjna, kosmetologia oraz biotechnologia.

PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O STANIE WIEDZY, ZASADACH POSTĘPOWANIA I REGULACJACH DOTYCZĄCYCH NIKOTYNY

włącz .

GFN-logo-200W czerwcu br. w Warszawie odbedzie się pierwsze światowe forum poświęcone nikotynie, w którym Radzie Programowej zasiada kierownik Zakładu [więcej tutaj]

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker