Ważniejsze publikacje

włącz . Opublikowano w O Zakładzie

 

Poniżej przedstawiamy listę naszych najważniejszych publikacji z okresu ostatnich lat.

W celu otrzymania odbitek proszę skontaktować się z wyróżnionymi autorami lub prof Andrzejem Sobczakiem

2016

 • Noah R. Gubner, Aleksandra Kozar-Konieczna, Izabela Szołtysek-Bołdys, Ewa Słodczyk-Mankowska, Jerzy Goniewicz, Andrzej Sobczak, Peyton Jacob III, Neal L. Benowitz, Maciej Ł. Goniewicz. Cessation of alcohol consumption decreases rate of nicotine metabolism in male alcohol-dependent smokers. Drug Alcohol Depend.2016; Vol. 163, p.157-164, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.349 Punktacja ministerstwa: 40.000
 • Ewa Adamek, Wojciech Baran, Andrzej Sobczak. Assessment of the biodegradability of selected sulfa drugs in two polluted rivers in Poland: Effects of seasonal variations, accidental contamination, turbidity and salinity. J.Hazard.Mater.2016; Vol.313, p.147-158, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.836 Punktacja ministerstwa: 45.000
 • Ewa Adamek, Wojciech Baran, Andrzej Sobczak. Photocatalytic degradation of veterinary antibiotics: Biodegradability and antimicrobial activity of intermediates. Process Saf. Environ. Protect.2016; Vol.103, Pt.A, p.1-9, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.078 Punktacja ministerstwa: 30.000
 • Leon Kośmider, Andrzej Sobczak, Adam Prokopowicz, Jolanta Kurek, Marzena Zaciera, Jakub Knysak, Danielle Smith, Maciej Ł. Goniewicz. Cherry-flavoured electronic cigarettes expose users to the inhalation irritant, benzaldehyde. Thorax2016, p.1-3, wskaźnik Impact Factor ISI: 8.121 Punktacja ministerstwa: 45.000

2015

 • Ewa Adamek, Wojciech Baran, Andrzej Sobczak. Effect of FeCl3 on the photocatalytic processes initiated by UVa and vis light in the presence of TiO2-P25. Appl.Catal.B-Environ.2015; Vol.172, p.136-144, wskaźnik Impact Factor ISI: 8.328 Punktacja ministerstwa: 45.000
 • Adam Prokopowicz, Marzena Zaciera, Andrzej Sobczak, Piotr Bielaczyc, Joseph Woodburn. The effects of neat biodiesel and biodiesel and HVO blends in diesel fuel on exhaust emissions from a light duty vehicle with a diesel engine. Environ.Sci.Technol.2015; Vol.49, No.12, p.7473-7482, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.393 Punktacja ministerstwa: 45.000
 • Maciej L. Goniewicz, Ribhav Gupta, Yong Hee Lee, Skyler Reinhardt, Sungroul Kim, Kim Bokyeong, Leon Kośmider, Andrzej Sobczak. Nicotine levels in electronic cigarette refill solutions: A comparative analysis of products from the US, Korea, and Poland. Int.J.Drug Policy2015; Vol.26, No.6, p.583-588, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.119 Punktacja ministerstwa: 40.000
 • Maciej Ł. Goniewicz, Noel J. Leigh, Michał Gawron, Justyna Nadolska, Łukasz Balwicki, Connor McGuire, Andrzej Sobczak. Dual use of electronic and tobacco cigarettes among adolescents: a cross-sectional study in Poland. Int.J.Public Health2015, p.1-9, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.754 Punktacja ministerstwa: 35.000
 • Anna Rzepecka-Stojko, Jerzy Stojko, Anna Kurek-Górecka, Michał Górecki, Andrzej Sobczak, Rafał Stojko, Ewa Buszman. Polyphenol content and antioxidant activity of bee pollen extracts from Poland. J.Apic.Res.2015; Vol.54, No.5, p.482-490, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.084 Punktacja ministerstwa: 35.000

2014

 • Goniewicz M, Knysak J, Gawron M, Kosmider L, Sobczak A, Kurek J, Prokopowicz A, Jabłońska-Czapla M, Rosik-Dulewska C, havel C, jacob III P, Benowitz N. Levels of delected carcinogens ant toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob. Control 2014; 23(2): 133-139. IF=5,150
 • Sobczak A, prokopowicz A, Radek M, Szuła M, zaciera M, Kurek J, Goniewicz M. Tobacco smoking decreases plasma concentration of the emerging cardiovascular risk marker, L-homoarginine. Circ J. 2014; 78(5): 1254-8. IF=3,685
 • Goniewicz M, Kosmider L, Delijewski M, Knysak J, Ochota P, Sobczak A. The impact of the 2010 Polish smoke0free legislation on the popularity and sales of electronic cigarettes. Eur J Public Health. 2014; 24(3): 471-3. IF=2,459
 • Kośmider L, Sobczak A, Fik M, Knysak J, Zaciera M, Kurek J, Goniewicz M. Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors - effects of nicotine solvent and battery output. Nicotine Tob Res. 2014 doi:10.1093/ntr/ntuo78  IF=2,805
 • Czogała M, Goniewicz M, Fidelus B, Zielińska-Danch W, Travers M, Sobczak A. Nicotine Tob Res 2014; 16(6): 655-62 IF=2,805

2013

 • Prokopowicz A., Sobczak A., Szula M., Anczyk E., Kurek J., Olszowy Z., Radek M., Pawlas N., Ochota P., Szołtysek-Bołdys I. Effect of occupational lead exposure on α- and γ-tocopherol concentration in plasma. Occup Environ Med. 2013; 70(6): 356-71 (IF=3,215)
 • Goniewicz M.Ł., Kuma T., Gawron M., Knysak J., Kośmider L. Nicotine levels in electronic cigarettes. Nicotine Tob. Res. 2013 Jan;15(1):158-66 (IF=2,477)
 • Goniewicz M.Ł., Lingas E.O., Hajek P. Patterns and effects of electronic cigarettes use and users beliefs about their safety and benefits. An internet survey. Drug Alcohol Rev 2013;32:133-410. (IF=2,017)

2012

 • Adamek E., Baran W., Ziemianska J., Sobczak A. Effect of FeCl3 on sulfonamide removal and reduction of antimicrobial activity of wastewater in a photocatalytic process with TiO2. Applied Catalysis B: Environmental 2012;126:29-38 (IF=5,825)
 • Goniewicz M.Ł., Zielińska-Danch W. Electronic cigarette use among teenagers and young adults in Poland. Pediatrics 2012;130:e879-e885 (IF=5,119)
 • Goniewicz M.Ł., Koszowski B., Czogała J., Kuma T., Gawron M., Kośmider L., Knysak J., Sobczak A. Variations in nicotine yields between single cigarettes. Cent.Eur.J.Public Health 2012;20:58-61

2011

 • Goniewicz M.Ł., Eisner M.D, Lazcano-Ponce E, Zielinska-Danch W, Koszowski B, Sobczak A, Havel C, Jacob III P, Benowitz N.L:. Comparison of urine cotinine and the tobacco-specific nitrosamine metabolite 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) and their ratio to discriminate active from passive smoking. Nicotine Tob. Res. 2011: 13(3); 202-208 (IF = 2,579)
 • Sadowska-Krępa E., Kłapcińska B., Jagsz S., Sobczak A., Chrapusta S.J., Chalimoniuk M., Grieb P., Poprzęcki S., Langfort J.:.High-dose testosterone propionate treatment reverses the effects of endurance training on myocardial antioxidant defenses in adolescent male rats. Cardiovascular Toxicology 2011: 11;118-127 (IF = 2,067)
 • Baran W, Adamek E, Ziemiańska J, Sobczak A. Effects Of The Presence Of Sulfonamides In The Environment And Their Influence On Human Health, Journal of Hazardous Materials (2010), doi:10.1016/j.jhazmat.2011.08.082 (IF = 4,173)
 • Sobczak A, Gołka D. The effects of cigarette smoking on the human plasma tocopherols levels. [in] Handbook of smoking and health. [Ed.] Ch.J. Koskinen. Nova Science Publishers, New York 2011, p.367-386. Seria: Public Health in the 21st Century (punktacja MNiSW 7)

2010

 • Maciej Ł. Goniewicz, Elena O. Lingas, Jan Czogała, Bartosz Koszowski, Wioleta Zielińska-Danch, Andrzej Sobczak. The role of pharmacists in smoking cessation in Poland. Eval. Health Prof. 2010;33:81-95. IF=1.140
 • Andrzej Makowski, Ewa Adamek, Wojciech Baran. Use of photocatalytic reactions to visualize drugs in TLC. JPC J.Planar Chromatogr. - Modern TLC. 2010;23:84-6. IF=0.662
 • Quan Gan, Wei Lu, Jiying Xu, Xinjian Li, Maciej Goniewicz, Neal L. Benowitz, Stanton A. Glantz. Chinese "low-tar" cigarettes do not deliver lower levels of nicotine and carcinogens. Tob Control. 2010;19:374-9. IF=3.852
 • Neal Benowitz, Maciej Łukasz Goniewicz, Mark D. Eisner, Eduardo Lazcano-Ponce, Wioleta Zielińska-Danch, Bartosz Koszowski, Andrzej Sobczak, Christopher Havel, Peyton Jacob III. Urine cotinine uderestimates exposure to the tobacco-derived lung carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) in passive compared to active smokers. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2010;19:2795-800. IF=4.310
 • S. Jean Hsieh, Lorraine B. Ware, Mark D. Eisner, Lisa Yu, Peyton Jacob III, Christopher Havel, Maciej L. Goniewicz, Michael A. Matthay, Neal L. Benowitz, Carolyn S. Calfee. Biomarkers increase detection of active smoking and secondhand smoke exposure in critically ill patients. Crit. Care Med. (zaakceptowano do druku). IF=6.373
 • Maciej Lukasz Goniewicz, Mark D. Eisner, Eduardo Lazcano-Ponce, Wioleta Zielinska-Danch, Bartosz Koszowski, Andrzej Sobczak, Christopher Havel, Peyton Jacob III, Neal L. Benowitz. Comparison of urine cotinine and the tobacco-specific nitrosamine metabolite 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) and their ratio to discriminate active from passive smoking. Nicotine Tob. Res. (zaakceptowano do druku). IF=2.557

2009

 • Andrzej Sobczak, Maciej Łukasz Goniewicz, Izabela Szołtysek-Bołdys. ADMA and SDMA levels in healthy men exposed to tobacco smoke. Atherosclerosis. 2009;205:357-9. IF=4.522
 • Quan Gan, Jie Yang, Gonghuan Yang, Maciej Goniewicz, Neal L. Benowitz, Stanton A. Glantz. Chinese "herbal" cigarettes are as carcinogenic and addictive as regular cigarettes. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2009;18:3497-501. IF=4.310
 • Maciej Ł. Goniewicz, Christopher M. Havel, Margaret Wilson-Peng, Jacob III Peyton, Delia Dempsey, Lisa Yu, Wioleta Zielińska-Danch, Bartosz Koszowski, Jan Czogała, Andrzej Sobczak, Neal Benowitz. Elimination kinetics of the tobacco-specific biomarker and lung carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2009;18:3421-5. IF=4.310
 • Wojciech Baran, Ewa Adamek, Andrzej Sobczak, Andrzej Makowski. Photocatalytic degradation of sulfa drugs with TiO2, Fe salts and TiO2/FeCl3 in aquatic environment - Kinetics and degradation pathway. Appl.Catal.B-Environ. 2009;90:516-25. IF=5.252
 • Barbara Kłapcińska, Ewa Sadowska-Krępa, Sławomir Jagsz, Andrzej Sobczak, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Jan Górski, Józef Langfort. Short-term effects of electrically induced tachycardia on antioxidant defenses in the normal and hypertrophied rat left ventricle. J.Physiol.Sci. 2009;59:199-206. IF=1.125
 • Bartosz Koszowski, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Anna Żymełka, Andrzej Sobczak. Simultaneous determination of nicotine and 3-vinylpyridine in single cigarette tobacco smoke and in indoor air using direct extraction to solid phase. Int.J.Environ.Anal.Chem. 2009;89:105-117. IF=1.703
 • N. Kruszewska, A. Danch, Wioleta Zielińska-Danch, E. Wieczorek, W. Sułkowski, A. Gadomski. Supermolecular structure formation of PMP membranes: Theoretical argumentation in terms of the experimental evidences. Mater Sci Eng B - Solid-State Mater Adv Techno. 2009;163:105-13. IF=1.756
 • Wojciech Baran, Ewa Adamek, Andrzej Sobczak, Jolanta Sochacka.The comparison of photocatalytic activity of Fe-salts, TiO2 and TiO2/FeCl3 during the sulfanilamide degradation process. Catal.Comm. 2009;10:811-4. IF=3.000
 • Ewa Adamek, Wojciech Baran, Andrzej Sobczak, Andrzej Makowski. The photocatalytic decoloration of wastewater containing azo-dyes. Pol.J.Environ.Stud. 2009;18:80-2. IF=0.963

2008

 • Wojciech Baran, Andrzej Makowski, Władysław Wardas. The effect of UV radiation absorption of cationic and anionic dye salutions on their photocatalytic degradation in the presence TiO2. Dyes and Pigments 2008;76:226-30. IF=2.507
 • Wojciech Baran, Ewa Adamek, Andrzej Makowski. The influence of selected parameters on the photocatalytic degradation of azo-dyes in the presence of TiO2 aqueous suspension. Chem.Eng.J. 2008;145:242-8. IF= 2.813
 • Paweł Grieb, Barbara Kłapcińska, Ewelina Smol, Tomasz Pilis, Wiesław Pilis, Ewa Sadowska-Krępa, Andrzej Sobczak, Zbigniew Bartoszewicz, Janusz Nauman, Kinga Stańczak, Józef Langfort. Long-term consumption of a carbohydrate-restricted diet does not induce deleterious metabolic effects. Nutrition Res. 2008;28:825-33. IF=0.866

2007

 • Wioleta Zielińska-Danch, W. Wardas, Andrzej Sobczak, Izabela Szołtysek-Bołdys. Estimation of urinary cotinine cut-off points distinguishing non-smokers, passive and active smokers. Biomarkers 2007; Vol.12 No.5, p.484-496. IF=2.203
 • Jolanta Sochacka, Alicja Kowalska. Comparison of calculated values of the lipophilicity of 2,6-disubstituted 7-methylpurines with values determined by RPTLC. JPC J.Planar Chromatogr. - Modern TLC 2006;19:307-12. IF=1.153

2006

 • Jan Czogała, Władysław Wardas, Maciej Łukasz Goniewicz. Determination of low carboxyhemoglobin blood levels by gas chromatography. Anal.Chim.Acta2006; Vol.556, p.295-300. IF= 2.894
 • Wojciech Baran, Jolanta Sochacka, Władysław Wardas. Toxicity and biodegradability of sulfonamides and products of their photocatalytic degradation in aqueous solutions. Chemosphere 2006;65:1295-99. IF=2.442

2005

 • B. Kłapcińska, K. Kempa, Andrzej Sobczak, E. Sadowska-Krępa, S. Jagsz, Izabela Szołtysek-Bołdys. Evaluation of autoantibodies against oxidized LDL (oLAB) and blood antioxidant status in professional soccer players. Int.J.Sports Med. 2005;26:71-8. IF=1.433
 • Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała. Exposure of active and passive smokers to aromatic amines present in tobacco smoke. Toxicol.Mech.Method. 2005;15:235-45. IF=0.634
 • Barbara Kłapcińska, Stanisław Poprzęcki, Alojzy Danch, Andrzej Sobczak, Katarzyna Kempa. Selenium levels in blood of Upper Silesian population : evidence of suboptimal selenium status in a significant percentage of the population. Biol.Trace Elem.Res. 2005;108:1-16. IF=0.868
 • Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz. The complex analytical method for assessment of passive smokers' exposure to carbon monoxide. J.Anal.Toxicol. 2005;29:830-34. IF=1.785
 • Wojciech Baran, Andrzej Makowski, Władysław Wardas. The separation of catalyst after photocatalytic reactions conducted in the presence of TiO(2)/FeCl(3)/UV. Chemosphere 2005;59:853-9. IF=2.297