Andrzej Sobczak

włącz . Opublikowano w O Zakładzie

Prof. dr hab. n. med.

Andrzej Sobczak

 

Stanowisko: profesor emerytowany

Tel. służbowy: 32-364-1569
E-mail służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • Studia: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej: dyplom Inżyniera chemika, 1973
 • Doktorat: doktor inżynier nauk chemicznych: 1979, nadany przez Politechnikę Gdańską
 • Habilitacja: doktor habilitowany nauk medycznych, specjalność: biologia medyczna, 2005, nadany przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiej Akademii Medycznej: zatwierdzony przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną w kwietniu 2006 r.
 • Profesor SUM od 2010 
 • Profesor tytularny 2013

Staż naukowy

Stypendium podoktorskie: Insitut fur Organische Chemii, Universitat am Hubland, Wurzburg, RFN, 1983-1985

Przebieg pracy zawodowej

 • 2008 – nadal: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego; od 2010 kierownik Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
 • 2000 – nadal: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiej Akademii Medycznej (od 2007 – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego): od 2007 – kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
 • 1985 – 2000: Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Śląskiej Akademii Medycznej, adiunkt
 • 1980 – 1985: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, kierownik Laboratorium Centralnego, adiunkt
 • 1974 – 1978: Studium Doktoranckie Chemii i Technologii Związków Biologicznie Czynnych przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

Zainteresowania naukowe

 • mechanizmy indukowania przez dym tytoniowy zmian stężenia parametrów  biochemicznych osocza; wpływ dymu tytoniowego na nowe czynniki rozwoju miażdżycy (homocysteiny, cysteiny, asymetrycznej  i symetrycznej dimetyloargininy, fibrynogenu, C-reaktywnego białka); wpływ palenia tytoniu na stężenie nieenzymatycznych antyoksydantów; ocena stopnia narażenia na dym tytoniowy palaczy biernych i czynnych na podstawie stężenia biomarkerów (tlenku węgla, kotyniny, karboksyhemoglobiny, N-nitrozoamin)
 • wpływ zawodowego narażenia na ołów na nowe czynniki rozwoju choroby niedokrwiennej serca.
 • elektroniczne papierosy
 • fotokatalityczna degradacja sulfonamidów i antybiotyków

Realizowane projekty naukowe

Kierowanie grantem MNiSW

 • N N404 145539 Projekt badawczy własny. Ocena nowych czynników rozwoju miażdżycy u osób nadużywających alkoholu i palących papierosy oraz wpływu suplementacji witaminowej na ich stężenie we krwi (w trakcie realizacji)
 • N N404 104137 Grant promotorski. Wpływ sposobu palenia papierosów na stężenie wybranych biomarkerów w organizmie palaczy (zakończony).
 • N N404 125 32/3706 Projekt badawczy własny. Wpływ dymu tytoniowego na aterogenne składniki osocza nieenzymatyczne antyoksydanty  (zakończony).

Wykonawca w projektach MNiSW

 • N N404 311540 Wpływ domieszek estru metylowego oleju rzepakowego w pleju napędowym na skład, mutagenność oraz cytotoksyczność emitowanych spalin (w trakcie realizacji)
 • N N404 016939 Ocena biernego narażenia na składniki aerozolu generowanego z elektronicznych inhaltorów nikotymy. (w trakcie realizacji)
 • N N404 025638 Ocena bezpieczeństwa stosowania e-papierosów poprzez określenie dawek nikotyny pobieranych przez ich użytkowników (w trakcie realizacji)
 • N N404 025738 Fajka wodna jako alternatywny sposób palenia tytoniu wśród młodzieży polskiej (w trakcie realizacji)
 • N N404 211837 Wpływ zawodowego narażenia na ołów na nowe czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy (w trakcie realizacji)
 • KBN 22/P05/99 Projekt Badawczy Zamawiany – „Genetyczne i środowiskowe czynniki długowieczności polskich stulatków”. Koordynator Pakietu: Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (udział w pracach badawczych dotyczących równowagi redoks w organizmie w ramach problemu 9 opracowywanego przez zespół 8  kierowany przez  prof. Barbarę Kłapcińską), (zakończony).
 • KBN 6/P05D/058 20 – „Fizjologiczne, metaboliczne i psychomotoryczne uwarunkowania optymalnej wydolności fizycznej w piłce nożnej”. Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Barbara Kłapcińska, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych, (zakończony).
 • KBN 65/05A/086 21 – „Wpływ testosteronu na metabolizm lipidów i potencjał antyoksydacyjny w mięśniu sercowym szczurów”. Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Józef Langfort, Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Białymstoku, (zakończony).
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda Ministra Zdrowia za działalność naukową w roku 2009
 • 12 nagród Rektora SAM/SUM za działalność dydaktyczną i naukową
 • dyplom 50-lecia SUM

Publikacje

 • Liczba pełnotekstowych publikacji ogólnie: 154
 • Liczba pełnotekstowych publikacji zagranicznych: 62
 • Sumaryczny IF: 135
 • Liczba prezentowanych prac na zjazdach naukowych: 125

Zainteresowania pozazawodowe

 • Turystyka, piłka nożna.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker