Konferencje

włącz . Opublikowano w Tematyka prac badawczych studentów Koła STN i opiekunowie

Praca w Kole naukowym STN daje możliwość wyjazdu na krajowe i międzynarodowe konferencje. Nasi studenci uczestniczyli m.in. w:

2015/2016

 • “18th JCF-Frühjahrssymposium (Spring Symposium) 2016”, Kiel group of the Young Chemists Section (JCF) of the German Chemical Society (GDCh) Christiana Albertina University of Kiel (Germany) 16 – 19 March 2016.
 • “8th International Student Medical Congress in Kosice”, 22 -24 June 2016, Kosice, Slovakia.  II MIEJSCE ZA USTNĄ PREZENTACJĘ PRACY W SESJI “ZDROWIE PUBLICZNE (Session Public Health)”.
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Razem dla zdrowia. Interdyscyplinarne ujęcie tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków, Poznań, 25-26 listopada 2015.
 • Global Forum on Nicotine 2016: Evidence, Accountability and Transparency, Warszawa, 17-18.06.2016, Warszawa, 17-18.06.2016.
 • V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO 2016, Gdańsk, 23-24.06.2016.
 • X SEMINARIUM NAUKOWE „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 13 maja 2016.
 • 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19-23 września 2016, Poznań.
 • 68. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, 4–7 września 2016, Praga, Czechy.

2014/2015

 • 17th Frühjahrssymposium“ German Chemical Society's Young Chemists Section, Westfälische Wilhelms-University w Münster (Niemcy) JCF, 25–28. March, 2015
 • 7th International Student Medical Congress  in Košice, Slovakia on 24th –26th of June 2015.
 • IX Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej” Katowice, 15 maja 2015.
 • The Second Global Forum on Nicotine in Warsaw, on Friday 5th and Saturday 6th June 2015.
 • XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Tytoń a Zdrowie: "15 lat doświadczeń w badaniach nad uzależnieniami od tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków" Poznań 10 – 12 grudnia 2014 r.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, 25–26 czerwiec, Gdańsk 2015

2007-2014

 • 6th International Student Medical Congress in Košice. 25 – 27 czerwca 2014, Košice (Slovakia).
 • First Global Forum of Nicotine. Warszawa, 27-28 czerwca, 2014.
 • Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO” Gdańsk 26-27 czerwca 2014.
 • .XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-TYTOŃ A ZDROWIE „Moda na życie bez używek”. Poznań, 1 – 15 listopada 2013.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej „Biologia molekularna i genetyka w medycynie laboratoryjnej” Sosnowiec, 14 - 15 października 2013 roku.
 • VIII Międzynarodowa i LII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, 16–17 maja 2013, Katowice.
 • II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "Człowiek, nauka, środowisko”. 27 - 28.06.2013, Gdańsk.
 • 5th International Student Medical Congress Kosice. 26 – 28 czerwca 2013, Koszyce (Czechy)
 • XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 18–21 września 2013, Białystok.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych STN SUM 17-18. 05. 2012, Katowice-Ligota
 • I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych "Człowiek-Nauka-Środowisko", 21-22.07.2012, Gdańsk
 • 17th Annual Meeting Society for Research on Nicoeine and Tobacco, 03. 2011, Toronto, Kanada
 • 5th Conversatory of Medicinal Chemistry, 13-15.09.2012, Lublin
 • 14th JCF-Fruhjahrsymposium: Young Scientists Conference on Chemistry, 18-21.03.2012, Rostok, Niemcy
 • 4 Konwerstorium Chemii Medycznej, 8-10.09.2011, Lublin
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im Prof. Franciszka Venuleta "Tytoń albo Zdrowie", 08-09.12.2011, Warszawa
 • XVI Konferencja "Zastosowanie matod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej", 05-06.12.2011, łŁódź
 • 16th Annual Meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco, 24-27.02.2010, Baltimore, USA
 • 2nd European Public Health Conference: "Human ecology and public health". Łódź, 25-28.11.2009.
 • 12 Ogólnopolskej Konferencji Naukowej im. prof. Franciszka Venuleta: "Tytoń albo zdrowie. Jak zminimalizować skutki?". Kraków, 12-14.11.2009.
 • 10. Fruhjahrssymposium - Jung Chemiker Forum, Rostock, Niemcy, 27-29.03.2008.
 • 51 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11.09.2008.
 • 50 Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE 2007: Chemistry, Environment and Human Activity in Civilization Development, Toruń 09-12.09.2007.

Istnieje możliwość dofinansowania udziału studenta w konferencji przez STN SUM. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego patrz [TUTAJ].

 

Nasza ekipa na 10. Fruhjahrssymposium - Jung Chemiker Forum, Rostock, Niemcy, 27-29.03.2008

Rostock1

 

Nasi studenci na 51 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,Opole 7-11.09.2008

Opole4

Opole1

Opole2

Opole3

1.     “18th JCF-Frühjahrssymposium (Spring Symposium) 2016”, Kiel group of the Young Chemists Section (JCF) of the German Chemical Society (GDCh) Christiana Albertina University of Kiel (Germany) 16 – 19 March 2016.

2.     “8th International Student Medical Congress in Kosice”, 22 -24 June 2016, Kosice, Slovakia.   II MIEJSCE ZA USTNĄ PREZENTACJĘ PRACY W SESJI “ZDROWIE PUBLICZNE (Session Public Health)”.

3.     XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Razem dla zdrowia. Interdyscyplinarne ujęcie tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków, Poznań, 25-26 listopada 2015.

4.     Global Forum on Nicotine 2016: Evidence, Accountability and Transparency, Warszawa, 17-18.06.2016, Warszawa, 17-18.06.2016.

5.     V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO 2016, Gdańsk, 23-24.06.2016.

6.     X SEMINARIUM NAUKOWE „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 13 maja 2016.

7.     59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19-23 września 2016, Poznań.

8.     68. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, 4–7 września 2016, Praga, Czechy.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker