Witamy na naszej stronie ...

Fotolia 49462634 XSProwadzimy badania naukowe dotyczące toksyczności alternatywnych produktów tytoniowych, takich jak fajka wodna i elektroniczne papierosy. Zajmujemy się oceną ryzyka zdrowotnego, zwłaszcza ryzyka wystąpienia miażdżycy, związanego z czynnym i biernym narażeniem na dym tytoniowy oraz nadużywaniem alkoholu.

Prowadzimy badania naukowe dotyczące fotodegradacji leków w wodach komunalnych.

Prowadzimy zajęcia laboratoryjne i teoretyczne z przemiotów Chemia Ogólna i Nieorganiczna dla kierunków farmacja, medycyna laboratoryjna, kosmetologia oraz biotechnologia.

XVI Ogólnopolska Konferencja Tytoń albo Zdrowie im Prof. Franciszka Venuleta "Prewencja pierwotna nowotworów

włącz .

W dniach 21-22 liistopada 2013 odbyła się kolejna konferencja poświęcona zagadnieniom zwiazanym z uzależnieniem od nikotyny. W obradach uczestniczył nasz doktorant Leon Kośmider, który wygłosił referat pt. "Zawartość zwiazków karbonylowych i weglowodorów w aerozolu generowanym w papierosach elektronicznych".

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker