Pracownicy dydaktyczni

Dr hab. n. farm., prof. SUM

WOJCIECH BARAN

Stanowisko: kierownik zakładu

Tel. służbowy: 32-364-1563
E-mail służbowy: wbaran@sum.edu.pl

 

Prof. dr hab. n. med.

ANDRZEJ SOBCZAK

Stanowisko: profesor emerytowany

Tel. służbowy: 32-364-1569
E-mail służbowy: asobczak@sum.edu.pl

 

Dr hab. n. farm.

EWA ADAMEK

Stanowisko: adiunkt

Tel. służbowy: 32-364-1565
E-mail służbowy: eadamek@sum.edu.pl

 

Dr n. farm.

LEON KOŚMIDER

Stanowisko: adiunkt

Tel. służbowy: 32-364-1564
E-mail służbowy: lkosmider@sum.edu.pl

 

Dr n. med.

IZABELA SZOŁTYSEK-BOŁDYS

Stanowisko: adiunkt

Tel. służbowy: 32-364-1550
E-mail służbowy: iboldys@sum.edu.pl

 

Dr n. farm.

WIOLETA ZIELIŃSKA -DANCH

Stanowisko: adiunkt

Tel. służbowy: 32-364-1550
E-mail służbowy: wzdanch@sum.edu.pl

Dr n. farm.

DARIA MADEJ-KNYSAK

Stanowisko: wykładowca

Tel. służbowy: 32-364-1564
E-mail służbowy: dmadej@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Śląski Uniwersytet Medyczny

41-200 Sosnowiec
ul. Jagiellońska 4

tel. +48 32/ 364 1562

chemiaogolna@sum.edu.pl