Artykuły

Plan zajęć 2023-2024

Harmonogram zajęć dla poszczególnych kierunków na podstawie informacji uzyskanych z dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

Analityka medyczna

Biotechnologia

Farmacja

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Śląski Uniwersytet Medyczny

41-200 Sosnowiec
ul. Jagiellońska 4

tel. +48 32/ 364 1562

chemiaogolna@sum.edu.pl